Tjänster till obemannad luftfart

Planera och flyga obemannade luftfartyg

LFV ska tillhandahålla tjänster för planering och genomförande av flygning för obemannad luftfart i alla delar av det svenska luftrummet. LFVs drönarkarta är en del av dessa tjänster sedan 2016 och utvecklas kontinuerligt. Som ett nästa steg i utvecklingen av tjänsterna till den obemannade luftfarten, ska LFV tillhandahålla gemensamma informationstjänster inom så kallat U-spaceluftrum, och får dessutom tillhandahålla U-spacetjänster. Det pågår etablering av det just nu.

U-space är ett EU-initiativ för tjänster till obemannad luftfart och beskrivs i EU-regelverk 2021/664, 2021/665 och 2021/666. LFV driver projektet Sweden U-space med målet att certifiera sig som tillhandahållare av gemensamma informationstjänster och att skapa förutsättningar för att även certifiera sig som tillhandahållare av U-spacetjänster.

Läs mer om U-space på Transportstyrelsens webbplats.