Flyghinderanalys

Hindermarginal  – en flygsäkerhetsfråga

Inom luftfarten är det av yttersta vikt att upprätthålla en god marginal till hinder, från det att flygplanet lättar till det att det tar mark – såväl i vackert väder dagtid som i uruselt väder under mörker. Detta garanteras genom ett noggrant utarbetat regelverk som i sin tur utmynnar i bestämda flygvägar/områden som piloten med stor precision måste följa. En vanlig marginal till hinder är 300 meter, vilket är ganska lite i flygsammanhang, då denna höjd endast tar ca 30 sekunder att sjunka för ett vanligt trafikflygplan.

LFV har all fakta och kompetens

LFV skall alltid tillfrågas som sakägare för infrastrukturutrustning vid planerade byggnadsverk högre än 20 meter. Förutom denna kontroll utför vi även flyghinderanalys där vi kontrollerar att det planerade byggnadsverket inte påverkar ICAO Annex 14-ytorna (tidigare BCL-ytor), MSA-ytor och in- och utflygningsprocedurerna, mm.

LFV har en unik kunskap och erfarenhet av att utföra hinderanalyser. Tillgången till all data för alla flygprocedurer som används i Sverige samt hinderdata i kombination med gedigen erfarenhet och kompetens inom luftrums-och procedurdesign garanterar en snabb leverans med mycket hög kvalitet.

Flyghinderanalysen och kontrollen av vår egen infrastrukturutrustning inkluderar bland annat:

  • kontroll av vilka flygplatser som är berörda
  • kontroll av MSA-påverkan
  • kontroll av holding-, racetrack- etc påverkan
  • kontroll av påverkan på framtida flygvägar
  • kontroll av ICAO Annex 14-ytor
  • kontroll av påverkan på radarledningshöjd
  • kontroll av VFR-flygvägar
  • kontroll av påverkan på radionavigeringsutrustning (kontroll av egen infrastrukturutrustning)
  • kontroll av påverkan på radaranläggning (kontroll av egen infrastrukturutrustning) m.m.