Effektivisering och optimering av luftrum

Miljöprövning allt viktigare
Idag styrs allt mer av arbetet med att utveckla luftrum och flygvägar för att minska miljöpåverkan. LFV kan genomföra miljöanalyser som kan utgöra beslutsunderlag vid luftrums- och procedurförändringar. Vi kan bidra i flygplatsernas miljöprövningsarbete, där vår kompetens är en avgörande faktor när luftrummet och flygvägarna ska utformas för att minimera negativ miljöpåverkan både när det gäller buller och utsläpp. Se även avsnittet under ”Flygplatstjänster/Procedur- och luftrumsdesign”.

LFV är ensam utövare av flygtrafiktjänst för flygning på sträcka. LFV utformar lösningar med avsikt att optimera luftrumsanvändandet ur alla luftrumsbrukares perspektiv med fokus på flygsäkerhet och miljö.