Drönarflygning

Som drönarpilot är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för luftfarten. Vilka lagar som gäller och vilka tillstånd som krävs beror på vad drönaren ska användas till och var du ska flyga.

Du som flyger drönare måste känna till de regler som gäller för luftfart. På Transportstyrelsens webbplats hittar du gällande regler och föreskrifter. OBS! Nya regler från och med 1 januari 2021.

För framförande av drönare i luftrum i närheten av flygplats krävs särskilt tillstånd från flygtrafikledningen (eller motsvarande) vid varje enskilt tillfälle. Det kan då i vissa fall krävas en dubbelriktad radioförbindelse eller motsvarande för att erhålla ett sådant. För att komma i kontakt med lokal flygtrafikledning, skicka ett mail till obemannadeluftfartyg@lfv.se så får du ett svarsmail med instruktioner

Flygplatser där LFV sköter flygtrafikledningen: Arlanda, Bromma, Hagshult, Halmstad, Jokkmokk, Karlsborg, Kiruna, Landvetter, Linköping-Malmen, Linköping-Saab, Luleå, Ronneby, Sturup, Sundsvall, Såtenäs, Umeå, Uppsala, Vidsel, Visby, Åre-Östersund, Örnsköldsvik.

Det finns också restriktionsområden i Sverige där det är förbjudet att flyga, till exempel över fängelser, kärnkraftverk och nationalparker. Om man får flyga i ett restriktionsområde, eller R-område, och vem som ger tillstånd för flygning där beror på vilket område det gäller. En del R-områden är alltid aktiva, vilket innebär att det alltid råder flygförbud där. I andra handlar det helt om ifall där är någon aktivitet som kan störas eller inte.

Du som drönarpilot är ansvarig för att informera dig om vad som gäller där du vill flyga. På Transportstyrelsens webbplats finns de regler som gäller vid framförande av drönare i luftrummet. 

Vissa drönar-/UAS-tillverkare har implementerat så kallade geofencedatabaser i sina produkter, vilket gör det omöjligt att flyga inom vissa delar av luftrummet. Det ”geofencade” luftrummet i dessa databaser motsvarar inte alltid det svenska regelverket för obemannade luftfartyg (UAS).

Läs mer här >>

LFVs drönarkarta är en specialgjord karta för fjärrpiloter av obemannade luftfartyg, på engelska ”Unmanned Aircraft Systems” (UAS) men även benämnt UAV, RPAS, drönare, drones, etc. Avsikten är att underlätta för fjärrpiloter att avgöra var de kan flyga utan att störa ordinarie flygtrafik. Kartan är en enkel interaktiv karta som är en spegling av AIP-data.

Kartan fungerar i nyare versioner av de vanligaste webbläsarna och är även anpassad för att fungera på mobila enheter. Om kartan inte verkar fungera som förväntat försök att uppgradera din webbläsare till en senare version eller prova en annan webbläsare.

Sidan beskriver var flygplatserna ligger, utbredningen av dess luftrum (CTR, TIZ och ATZ) samt permanenta restriktionsområden. Information av tillfällig karaktär, t ex tillfälliga restriktionsområden eller andra tillfälliga begränsningar finns att läsa i AIP SUP och i NOTAM.