Flygtrafikledning

Flygledare LFV

Sveriges luftrum trafikeras årligen av 700 000 flyg. Det är såväl inrikesflyg och överflygningar, de flygplan som korsar det svenska luftrummet utan att starta eller landa här. För att alla flygplan ska kunna flyga tryggt, säkert och effektivt behövs en kunnig och driven flygtrafikledning som organiserar och leder planen på deras väg mot deras slutdestinationer. Och det oavsett vart i världen resan går.

LFVs flygledare, finns på 16 flygplatser över hela Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Våra medarbetare leder flyget i flygplatsens omedelbara närhet. Vid start och landning och in- och uttaxning från flygplatsernas gater.

Från två kontrollcentraler, i Stockholm och Malmö, leds flygplanen när de har lämnat flygplatsernas närområde. Från kontrollcentralerna har våra flygledare kontakt med piloterna och planen och leder dem genom sektor efter sektor i luftrummet tills de når slutmålet i Sverige eller då svensk flygtrafiktjänst lämnar över planet till andra länders flygledare exempelvis Norge, Finland eller Estland.

Östgöta kontrollcentral samordnar civil och militär trafik i en region med LFVs fjärde kontrollcentral, RTC Stockholm, ska hantera flygtrafikledning på distans vid de fyra Swedaviaflygplatserna Kiruna Airport, Umeå Airport, Åre Östersund Airport och Malmö Airport.

Sverige och Danmark har delvis ett gemensamt luftrum sedan 2009. Sammanslagningen av luftrummen och flygtrafikledningen är en del i EU:s ambition att effektivisera flygtrafiktjänsten i Europa.