CNS-tjänster

LFV har under lång tid ansvarat för tekniska flygplats- och flygtrafiktjänstrelaterade utrustningar som används för lokal flygtrafiktjänst samt flygplatstjänst. Genom åren har ett omfattande internationellt regelverk utvecklats och implementerats och som ställer komplexa krav på flygplatsägaren. Vi är certifierad leverantör av CNS-tjänster, kommunikations-, navigations- och övervakning.

Att se till att CNS-, MET-, och ATS-utrustningar lever upp till regelverken, att anskaffning, drift, förvaltning och utveckling sker på ett effektivt sätt är en omfattande uppgift. Med LFV som leverantör kan du som flygplatsägare fokusera på utvecklingen av flygplatsens kärnverksamhet och LFV säkerställer såväl administration som att allt fungerar enligt gällande regelverk.