2021

LFV News nr 4

LFV har fått regeringens uppdrag att föreslå hur luftrummet under 2 900 meters höjd ska utformas för att skapa bättre förutsättningar för miljövänligare flygningar till svenska flygplatser. Belgien väljer svensk lösning från LFV- och Saabägda företaget SDATS för flygtrafikledning på distans.
>> LFV News nr 4 2021.

LFV News nr 3

LFV har driftsatt en ny kontrollcentral för flygtrafikledning på distans, RTC Stockholm. Den 1 juni fördes den lokala flygtrafiktjänsten vid Swedaviaägda Kiruna Airport över från tornet på flygplatsen till RTC Stockholm. Ytterligare tre Swedaviaflygplatser ska bli distansledda före utgången av år 2022 inom ramen för RTS-programmet.
>> LFV News nr 3 2021.

LFV News nr 2

LFV har deltagit i ett forskningsprojekt kring bullermätning på Arlanda. Just nu pågår också en forskningsstudie där LFV genomför fatiguestudier (fatigue=trötthet) på olika skiftrotationer och Coronarelaterad påverkan på arbetssituationen hos flygledare. Och så blir London City Airport den första större internationella flygplatsen med flygtrafikledning på distans.
>> LFV News nr 2 2021.

LFV News nr 1

Antalet flygrörelser i svenskt luftrum minskade med 57 procent under pandemiåret 2020. LFV inleder samarbete med Vattenfall för att utveckla den fossilfria flygplatsen. LFV utvecklar och säljer teknisk tjänst för flyginformation till flygtrafiktjänstleverantörerna på Island och i Danmark.
>> LFV News nr 1 2021.