2020

LFV News nr 4

LFV, Linköpings Universitet och Independent Business Group kommer att genomföra en drönarflygning mellan Linköping och Norrköping hösten 2022. Projektet är en del i ett europeiskt program för att visa drönares samhällsnytta. Nya styrelseuppdrag för LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas. LFV och IBM undersöker möjligheten att använda AI för ökad automation inom flygtrafikledning.
>> LFV News nr 4 november 2020

LFV News nr 3

Nu är det klart. LFVs nya bolag inom affärsverkskoncernen får namnet AVISEQ Critical Communication AB. AVISEQ, tidigare Eltel Networks Aviation & Security AB förvärvades av LFV den 30 april 2020. AVISEQs vd Robert Sporrong ser fram emot att tillsammans med sina medarbetare fortsätta leverera högkvalitativa tekniska drift- och underhållstjänster i bolaget och vara en del av LFV.
>> LFV News nr 3 maj 2020

LFV News nr 2

Den 30 april 2020 slutfördes förvärvet av Eltels affärsområde Aviation & Security. I juni 2019 tecknades en avsiktsförklaring mellan parterna och aktieöverlåtelsen är nu klar. Det nybildade bolaget blir ett helägt dotterbolag och en del av LFVs affärsverkskoncern.
>> LFV News nr 2 maj 2020

LFV News nr 1

LFV ser en avmattning i flygtrafiken för första gången sedan 2012, under 2019 uppgick antalet rörelser i svenskt luftrum till 774 000. LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas har utsetts till vice styrelseordförande i flygalliansen Borealis. LFV finns på plats vid flygledningsmässan i Madrid 10-12 mars.
>> LFV News nr 1 februari 2020