Allianser

COOPANS
COOPANS (COOPeration between ANS-providers), är ett samarbete mellan leverantörer av flygtrafiktjänst som har samma typ av utrustning samt systemleverantören Thales. Samarbetet inleddes 2006. LFV, Naviair (Danmark) IAA,(Irland), Austrocontrol (Österrike), Croatia Control ltd (Kroatien), NAV Portugal (Portugal) och leverantören Thales är medlemmar. Syftet är att tillsammans utveckla nästa generation av flygtrafikledningssystem samt en teknisk plattform med möjlighet till nationella anpassningar.

Borealis
Borealis är en allians bestående av nio europeiska leverantörer av flygtrafikledningstjänst. Alliansen består av Danmark, Estland, Finland, Island, Irland, Lettland, Norge, Sverige och Storbritannien. Borealis syftar till att samarbeta för att skapa nytta för sina egna organisationer och för sina kunder. Tillsammans kan länderna uppdatera tjänster enligt nya lagar och standarder, istället för att det görs på nio olika sätt i nio olika organisationer.

A6
A6 är en allians som består av leverantörer av flygtrafikledningstjänst i tolv europeiska länder: Spanien, Storbritannien, Tyskland, Italien, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Norge, Österrike, Irland och Frankrike. Alliansens syfte är att driva utvecklingen av det europeiska flyget inom ramen för SESAR-programmet genom gemensamma aktiviteter. I mars 2012 undertecknade A6 och USA:s flygmyndighet FAA ett epokgörande avtal om samarbete över Atlanten. A6-alliansens medlemmar svarar för omkring 70 procent av den samlade flygtrafikvolymen i Europa och för 72 procent av investeringarna i ATM-system (Air Traffic Management).