Allianser

COOPANS

COOPANS (COOPeration between ANS-providers), är ett samarbete mellan leverantörer av flygtrafiktjänst som har samma typ av utrustning samt systemleverantören Thales. Samarbetet inleddes 2006. LFV, Naviair (Danmark) IAA,(Irland), Austrocontrol (Österrike), Croatia Control ltd (Kroatien), NAV Portugal (Portugal) och leverantören Thales är medlemmar. Syftet är att tillsammans utveckla nästa generation av flygtrafikledningssystem samt en teknisk plattform med möjlighet till nationella anpassningar. Gå till COOPANS webbplats.

Borealis

Borealis är en allians bestående av nio europeiska leverantörer av flygtrafikledningstjänst. Alliansen består av Danmark, Estland, Finland, Island, Irland, Lettland, Norge, Sverige och Storbritannien. Borealis syftar till att samarbeta för att skapa nytta för sina egna organisationer och för sina kunder. Tillsammans kan länderna uppdatera tjänster enligt nya lagar och standarder, istället för att det görs på nio olika sätt i nio olika organisationer. Gå till Borealis webbplats.

A6

A6 Alliance inkluderar de största leverantörerna av flygtrafiktjänster i Europa, ansvariga för säker ledning av mer än 80 % av Europas flygtrafik. Gruppen bildades i juni 2011 för att samordna forskning och utveckling samt investeringar inom SESAR-programmet (Single European Sky ATM Research). Fokus ligger på de strategiska nyckelområdena av gemensamt intresse för våra medlemmar, vilket påverkar transport- och luftfartsbestämmelserna för att stödja vår industris utveckling. Våra medlemmar står för mer än 70 % av investeringen i den framtida europeiska ATM-infrastrukturen, och arbetar tillsammans för att identifiera och distribuera den senaste tekniken för att ge fördelar till våra kunder, passagerare och miljön.

A6 Alliance bildas av de ledande europeiska leverantörerna av flygtrafiktjänster, ANSP, som ansvarar för säker ledning av mer än 80 % av flygtrafiken i Europa och 70 % av utvecklingsinvesteringarna i den framtida europeiska ATM-infrastrukturen: Tyskland (DFS) , Frankrike (DSNA), Italien (ENAV), Spanien (ENAIRE), Storbritannien (NATS), Polen (PANSA), Schweiz (Skyguide) och gruppen av leverantörer som utgör COOPANS-alliansen, bestående av Österrike (Austro Control), Kroatien (Croatia Control), Danmark (Naviair), Irland (Irish Aviation Authority), Portugal (NAV Portugal) och Sverige (LFV). Gå till A6 webbplats.