Jobb och utbildning

LFV erbjuder jobb i en spännande bransch som ständigt utvecklar verksamheten genom forskning, internationella samarbeten och teknik.

På LFV genomsyrar våra värderingar allt vi gör. De guidar oss i vårt beteende och agerande.

Våra värderingar kan sammanfattas med tre ord:
- lösningsorienterade
- engagerade
- nytänkande

Att vara lösningsorienterad  betyder för oss på LFVatt vara affärsmässig, kundorienterad, proaktiv och flexibel. Med ordet engagerad menar vi initiativtagande, lyhörd och driven. Att vara nytänkande innebär för oss att vara innovativ, nyskapande och kreativ. Att vi ser möjligheter och inte problem.

Våra värderingar är mycket viktiga för oss och grunden till hur vi anställda agerar mot varandra, våra kunder och intressenter.  Det gäller också i allra högsta grad hur vi tar emot våra nya medarbetare. Tycker du att våra värderingar verkar stämma överens med dina? Då kommer du nog att trivas hos oss.