LARC - LFV Aviation Research Center

En forskningsarena inbäddad på Örnsköldsvik Aiport för samverkan mellan industri, akademi och samhälle inom flygtrafikledning, flygplatsverksamhet, elflyg och luftrumsfrågor. Arenan arbetar strategiskt inom omvärldsbevakning, forskningssamordning, kunskapsspridning, arenautveckling-/planering och seminarieverksamhet. Genom breda samarbetsprojekt bidrar LARC till förutsättningar för utveckling av industri och samhällsfunktioner i såväl regionen som i Sverige nationellt - hela tiden med flyget som utgångspunkt.

 

Arenapartner

Örnsköldsvik Airport

 

Klusterpartners

Åsele Näringslivsstiftelse

Storumans kommunföretag AB

 

 

LARC i media: