Snabbfakta om LFV

 • LFV tillhandahåller en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.
 • LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans, Remote Tower Services, RTS. Sedan april 2015 har Örnsköldsviks flygplats flygtrafikledning på distans från Remote Tower Centre, RTC, i Sundsvall. Därifrån styr LFVs och Saabs dotterbolag SDATS också flygtrafiken vid Linköping City Airport, Sundsvall Timrå Airport och Scandinavian Mountains Airport i Sälen.
 • LFV erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt.
 • LFV trafikleder vid 16 flygplatser/flottiljer och från fyra kontrollcentraler i Sverige: ATCC Stockholm, ATCC Malmö, RTC Stockholm och Östgöta Kontrollcentral ÖKC.
 • LFV bedriver forskning och utvecklar tjänster och operativa koncept för att möta nya förutsättningar för kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet.
 • LFV samarbetar i olika allianser och organisationer för att effektivisera det europeiska luftrummet.
 • LFV har över 70 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet.
 • LFV är ett statligt affärsverk.
 • 3,3 miljarder i omsättning 2020. 
 • 1300 anställda.
 • 332000 flygrörelser i svenskt luftrum 2020.