Koncernledning

Ann Persson Grivas 

Anställd sedan: 2017

Styrelseuppdrag: 
Ledamot LFVs styrelse. Ordförande LFV Holding AB, LFV Aviation Consulting AB, Aviseq Critical Communication AB och Entry Point North. Vice ordförande Luleå Tekniska universitet/LTU. Ledamot insynsrådet för Institutet för rymdfysik och SOS Alarm.
Tidigare befattningar:
Ledande befattningar Försäkringskassan, Sony Ericsson, Vattenfall, Telefonibolaget 3 och SAS.
Utbildning:
Högskoleexamen humanistisk fakultet, Uppsala universitet.
Födelseår: 1961

Magnus Corell

Anställd: 2019

Styrelseuppdrag:
Ledamot LFV Holding AB.
Tidigare befattningar:
 
Chefspositioner inom Regeringskansliet, med erfarenhet från Infrastrukturdepartementet, Näringsdepartementet och Justitiedepartementet. 
Utbildning: 
Jur. kand. Uppsala universitet, domarutbildad Svea hovrätt, Försvarets tolkskola.
Födelseår: 1969

 

Petra Sernulf

Anställd: 1997-2005 samt sedan 2008

Styrelseuppdrag:
Ledamot LFV Holding AB, Aviseq Critical Communication AB och Arbetsförmedlingen.
Tidigare befattningar:
Tingsmeritering och jurist LFV, Kriminalvårdsstyrelsen och Advokatfirman Glimstedt.
Utbildning:
Jur. kand, Stockholms universitet.
Födelseår: 1963

Boel Enjin

Anställd sedan: 2021

Styrelseuppdrag: Ledamot LFV Holding AB.
Tidigare befattningar:
Ledande befattningar inom Försvarets Materielverk, Försäkringskassan, Skolverket och Försvarsmakten.

Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet. Stanford Executive Program, Stanford Graduate School of Business.

Födelseår: 1967

Anna Helena Wåhlin

Anställd sedan: 1982

Styrelseuppdrag: 
Ledamot LFV Holding AB, LFV Aviation Consulting AB och Saab Digital Air Traffic Solutions AB. 
Tidigare befattningar:
Flera ledande befattningar inom LFV.
Utbildning: 
Flygledare. 
Födelseår: 1962

Petter Eklund

Anställd sedan: 2021

Styrelseuppdrag: Ledamot Aviseq Critical Communication AB.
Tidigare befattningar:
Ledande befattningar inom Kustbevakningen, BRA(Braathens Regional Airlines), Transportstyrelsen och Luftfartsstyrelsen.
Utbildning:
Master of Science Air Transport Management City University of London, EASA ATPL och Försvarsmakten.
Födelseår: 1972

Ulf Thibblin

Anställd sedan: 2013

Styrelseuppdrag:
Ledamot LFV Holding AB, LFV Norway AS, Aviseq Critical Communication AB, Entry Point North AB och Saab Digital Air Traffic Solutions AB.
Tidigare befattningar:
Ledande befattningar inom Saab och Ericsson.
Utbildning: 
Civilingenjör teoretisk fysik samt teknisk doktor vid Linköpings universitet.
Födelseår: 1958

Sture Hjalmarsson

Anställd sedan: 2019

Tidigare befattningar: Ledande positioner såväl operativt ansvarig som i stabsroller inom statlig myndighet, börsnoterat företag och kommuner.
Födelseår:
1951

Barbro Bolander 

Anställd sedan: 2017

Styrelseuppdrag:
Ledamot LFV Holding AB.
Tidigare befattningar:
Ledande befattningar inom Socialstyrelsen, Skolinspektionen, Grant Thornton, Försvarsmakten, DNB Asset Management och SJ.
Utbildning:
Personalvetare. Utbildad vid Linköpings och Stockholms universitet.
Födelseår: 1957

Jan Berggren

Anställd sedan: 2003

Tidigare befattningar:
Flera ledande befattningar inom såväl LFV som Sjöfartsverket. 
Födelseår: 1962