Koncernledning

Generaldirektör

Ann Persson Grivas

Överdirektör

stf GD

Magnus Corell

Direktör

Juridik, Kvalitet, Flygsäkerhet, Miljö. Chefsjurist.

Petra Sernulf

Direktör

Styrning och Ekonomi

Boel Enjin

Direktör

Operations

Anna Granberg

Direktör

En Route

Petter Eklund

Direktör

Forskning, Innovation och Digitalisering

Ulf Thibblin

Direktör

System och utveckling

Niklas Ferm

Direktör

HR och Kommunikation

Fredrik Henning

Direktör

Gemensamma tjänster

Jan Berggren