Nyheter

16 april 2020 12:30

LFV varslar cirka 500 medarbetare

Den dramatiska minskningen i flygtrafiken påverkar LFV. Med den omfattande nedgången i flygtrafiken minskar behovet av våra tjänster, vilket i sin tur leder till att vi tappar stora intäkter samtidigt som vi har en överkapacitet. Mot den bakgrunden behöver LFV varsla om uppsägningar motsvarande cirka 500 tjänster av LFVs cirka 1100 med... Läs mer

23 mars 2020 18:03

LFV förvärvar Eltels svenska affärsområde Aviation & Security

Eltels svenska affärsområde Aviation & Security levererar tekniska drift- och underhållstjänster till flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter och företag i Sverige. I juni 2019 tecknade LFV och Eltel en avsiktsförklaring och nu genomförs förvärvet. Läs mer

10 mars 2020 14:53

LFV följer rådande rekommendationer

LFV följer utvecklingen av coronaviruset Covid-19 och rättar sig efter Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer. Läs mer

06 mars 2020 11:00

LFVs årsredovisning: liten trafikminskning 2019

Under år 2019 minskade flygtrafiken i Sverige för första gången sedan 2012 och antalet flygrörelser blev 774 000. Minskningen är ett trendbrott efter flera år med tillväxt. Läs mer

05 mars 2020 08:00

ATM-mässan i Madrid inställd

Arrangörerna för World ATM Congress har meddelat att mässan den 10–12 mars ställs in på grund av omständigheter kring coronavisruset. Läs mer