Nyheter

17 juni 2020 09:05

Forskningsprojekt med elflyg och drönare för en levande landsbygd

Forskningsprojektet EDIS – elflyg och drönare i samhällets tjänst – ska visa på möjligheter att med drönare och elflyg förbättra förutsättningarna för samhällsservice och transporter i områden med stora avstånd och begränsad tillgång till kritiska samhällsfunktioner. Projektet drivs av LFV, Katla Aero, Flypulse, Guideline Geo och Luleå... Läs mer

02 juni 2020 10:24

SDATS har tagit över flygledningen på Linköping Saab flygplats

Natten till i går den 1 juni övergick den distansledda flygtrafikledningen av Linköping Saab flygplats från LFV till Saab Digital Air Traffic Solutions, SDATS, och kontrollcentralen i Sundsvall. Läs mer

01 juni 2020 09:12

Magnus Corell blir ordinarie överdirektör

Magnus Corell tillträdde den 16 december 2019 som vikarierande överdirektör efter att regeringen beslutat att tillsätta en överdirektör på LFV. Förordnandet sträckte sig till sista maj. Nu har regeringen utsett Magnus Corell till ordinarie överdirektör från och med den 1 juni 2020. Läs mer

18 maj 2020 11:34

AVISEQ - LFVs nya bolag

Nu är det klart. LFVs nya bolag inom affärsverkskoncernen får namnet AVISEQ Critical Communication AB. AVISEQ, tidigare Eltel Networks Aviation & Security AB förvärvades av LFV den 30 april 2020. Läs mer

04 maj 2020 11:50

Nytt bolag i LFVs affärsverkskoncern

Den 30 april 2020 slutfördes förvärvet av Eltels affärsområde Aviation & Security. I juni 2019 tecknades en avsiktsförklaring mellan parterna och aktieöverlåtelsen är nu klar. Det nybildade bolaget blir ett helägt dotterbolag och en del av LFVs affärsverkskoncern. Läs mer