NOTAM-information på drönarkartan

Publicerad: 31 maj 2024 13:12Uppdaterad: 31 maj 13:19

Vi försöker hela tiden underlätta för drönaroperatörer att kunna flyga på ett säkert sätt. Därför har LFVs drönarkarta nu uppdaterats med information om tillfälliga luftrumsändringar, som tidigare bara publicerats i textformat via så kallade NOTAM (Notice to Airmen).

Drönarkartan ger en översiktlig bild av det svenska luftrummet och riktar sig till drönaroperatörer och fjärrpiloter som inte är vana att tolka den information som ges till piloter, till exempel AIP (Aeronautical Information Publication). Användare har efterfrågat att även information om tillfälliga luftrumsförändringar från NOTAM som berör drönare läggs till, eftersom den informationen både kan vara svår att hitta och att förstå för operatörer utan traditionell flygbakgrund. Därför är vi glada över att nu kunna erbjuda den informationen på LFVs drönarkarta.

I samband med att antalet tillfälliga restriktionsområden ökat kraftigt under senare tid så är denna nya funktion extra välkommen. Ta alltid del av drönarkartan och de regelverk som finns innan flygning.

Drönarkartan har funnits i olika versioner sedan 2015 och har cirka 18 000 besökare per månad under sommaren, när det flygs som mest med drönare. Tidigare versioner av drönarkartan har bara visat permanent och tillfällig geografisk information från AIP och AIP SUP.

Om drönarkartan

LFVs drönarkarta visar inte all information, utan är anpassad för drönaroperatörer som flyger under normalgränsen för drönarverksamhet – max 120 meter över marken. För obemannad luftfart på högre höjder än 120 meter hänvisar vi till flygbriefingtjänsten på LFVs AROWeb. Det är också dit bemannad luftfart alltid ska vända sig.

Drönarkartan är inte en flygbriefingtjänst enligt Transportstyrelsens föreskrift för flygbriefingtjänst (TSFS 2015:50) utan ska endast ses som ett komplement till Transportstyrelsens föreskrift om obemannade luftfartyg (TSFS 2017:110) och europeiska kommissionens regelverk (EU 2019/947). Den återspeglar inte Transportstyrelsens och de europeiska reglerna till fullo. Varje användare måste följa Transportstyrelsens föreskrifter och de europeiska reglerna i sin helhet. Därför ska du som användare inhämta mer information, utöver den som finns i drönarkartan, innan du flyger med drönare.

LFVs drönarkarta

AROWebben

Mer information för dig som ska flyga drönare