Flygplan leds på distans på Malmö Airport

Publicerad: 05 april 2024 11:56Uppdaterad: 05 april 14:24

Flygplan som lyfter och landar på Malmö Airport kan nu flygtrafikledas från Remote Tower Centre, RTC, i Stockholm. Flyg BRA27C från flygbolaget Braathens Regional Airlines blev idag klockan 07.08 först att lyfta från Malmö Airport med hjälp av flygtrafikledning från RTC.

I november 2017 skrev Swedavia avtal med LFV om att möjliggöra för att flygleda fyra av Swedavias flygplatser på distans från LFVs kontrollcentral, RTC. Flygplatserna som omfattades av avtalet var Kiruna Airport, Åre Östersund Airport, Umeå Airport och Malmö Airport.

Nu när flygtrafikledningen vid Malmö Airport har anslutits till RTC Stockholm kan samtliga flygplatser inom avtalet flygtrafikledas på distans.

För en smidig omställning tillhandahålls flygtrafiktjänsten under en period växelvis från både ATS Malmö Airport och RTC Stockholm.

Projektet har delfinansierats av EU.

Läs mer om flygledning på distans, RTS, här på vår webbplats.