Lättare att mäta flygbuller under pandemin

Publicerad: 27 april 2021 17:19

Nyligen deltog vi på LFV i ett forskningsprojekt vid KTH. Under mindre än 3 timmar genomfördes 18 flygningar där buller mättes med hjälp av mikrofoner intill banan. –Jag är glad att vi har kunnat vara med och bidra till forskningen. Flera parter både internt och externt har deltagit och det är roligt att vi har möjliggjort det här med gemensamma krafter. Dessa tider utgör en unik möjlighet, berättar Mayte Åqvist, biträdande enhetschef på tornen Arlanda och Bromma.

Positiv pandemieffekt

Det är det minskade antalet starter och landningar under pandemin som gjort projektet möjligt. Tidigare, när det var många flygplan i luften samtidigt, var det svårt att få till bra mätningar av buller. Kvalitativa bullerdata kräver att ljudet mäts från enstaka plan. Den 8 april när studien genomfördes var det ca 150 rörelser på Arlanda, medan det tidigare år samma period varit upp till cirka 700.

18 flygningar på under 3 timmar

Novair som genomförde flygningarna hade ingen förtur i förhållande till andra flighter men flög de 18 inflygningarna på mindre än 3 timmar. Det är unikt att i dessa tider kunna genomföra studien på det här sättet; på en riktig flygplats under en dag tillsammans med övrig trafik och med olika klaffkonfiguration och hastigheter.

–Det var två stycken flyg i luften samtidigt för att kunna undersöka två olika profiler. Det gick bra. Det andra flyget startade ca 20 minuter efter det första. Förutsättningarna var goda. All personal kände till vad som skulle hända i förväg och man ställde också krav på väder och vind. Inför flygningarna genomfördes en flygsäkerhetsbedömning, berättar Mayte Åqvist.

Bild: Mayte Åqvist, biträdande enhetschef på tornen Arlanda och Bromma.

Hänsyn till kringboende

Syftet med studien är att bidra till kunskap om flygbuller och att kunna skapa tystare rutter för de kringboendes skull. Utöver att buller mättes med hjälp av mikrofoner mättes också exempelvis hur planens vingklaffar står, när motorpådrag sker och när landningsställ fälls ut.
–Vi förhåller oss på Arlanda-tornet till flygplatsägaren Swedavias miljövillkor där buller är reglerat och ställer krav på in- och utflygningsvägar, säger Mayte Åqvist.

Utöver att buller mätts med hjälp av mikrofoner kommer forskarna också att få tillgång till information från flygplanens svarta lådor. Forskningsprojektet finansieras av Trafikverket och samarbetspartners är KTH, Novair, Swedavia och LFV.

Om du störs av buller kan du vända dig till flygplatsen för att framföra dina synpunkter. Flygplatser äger ett miljötillstånd. De har ofta rutiner för att hantera ärenden om buller och kan också lotsa dig vidare om du vill.