COLA: fatigue-studie om pandemins påverkan på flygledares arbetssituation

Publicerad: 07 maj 2021 12:37Uppdaterad: 10 maj 08:27

Just nu pågår en forskningsstudie där LFV genomför fatigue-studier på olika skiftrotationer och Corona-relaterad påverkan på arbetssituationen hos flygledare.

Maximilian Peukert, Human Factors-specialist på LFVs Forsknings- och innovationsenhet och en av de som arbetar i projektet COLA (Controller and Friend Alertness Study) berättar mer:

– Alla har säkert upplevt att uppmärksamheten kan minska under en lång bilresa på grund av ökad trötthet eller fatigue. Detta är också relevant inom luftfarten.

Fatigue bland operativ personal bör kontrolleras så mycket som möjligt för att bibehålla den höga säkerheten, men också att främja den individuella hälsan. Till exempel kan skiftarbete och obekväma arbetstider ha en långsiktig negativt inverkan på hälsan. Därför genomför vi COLA-studien som ett första steg för att bättre förstå fatigue och dess påverkan på flygledarnas arbetssituation.

Vi är särskilt intresserade av hur fatigue utvecklas under ett enskilt arbetspass, under flera följande arbetspass under en arbetsepisod och under en längre period av månader eller till och med år.

Vi tittar på hur till exempel fatigue utvecklas när man huvudsakligen arbetar nattskift eller när nattskift följs av dagskift. I och med den pågående pandemin har vi också frågat oss om den har en inverkan på fatigue på arbetsplatsen.

Kan det till exempel vara så att det leder till snabbare fatigue på grund av för lite trafik, särskilt under dagskift?

 

Forskningsresultaten för den operativa verksamheten

Studien är ett forskningsprojekt där resultaten kommer att utvärderas och diskuteras vetenskapligt men också göras tillgängliga för LFVs operativa verksamhet.

–  Vi strävar efter att utveckla verksamheten vidare utifrån resultaten. Vi vill inte tråka ut smarta vuxna med samma allmänna information om och om igen - som att gå i säng tidigt. I stället har vi en vision om att fastställa holistiska åtgärder och rekommendationer, till exempel arbetspass som är anpassade till varandra eller individuella kronotyper, berättar Maximilian Peukert.

Ökad automatisering, som också kan ge fatigue kommer att påverka arbetsmiljön och i ett senare steg kan konkreta åtgärder, rekommendationer eller förändringar i arbetsmiljön testas.

 

Pandemianpassat genomförande

Situationen med pågående pandemi har gjort att studien inte kan övervakas direkt på plats. Därför valdes ett helt digitalt genomförande där studiedeltagarna svarar i ett frågeformulär på nätet i förväg.

Maximilian Peukert:

– Huvudstudien genomförs på en dator på en av våra kontrollcentraler, där deltagare guidas genom olika frågor tillsammans med en uppgift om reaktionstid med hjälp av vår testprogramvara.

Vi har redan fått mycket goda erfarenheter av detta tillvägagångssätt från den första studien hösten 2020. Deltagarna kunde genomföra studien flexibelt och enkelt även utan vägledning på plats.

Detta är den andra studien och här fokuserar vi på nattskift med ett protokoll för självbedömning för att fastställa hur fatigue förändras på kort sikt under skiftet.

Senare kommer forskningsstudien att samla in data även från andra tjänsteställen.