SDATS har tagit över flygledningen på Linköping Saab flygplats

Publicerad: 02 juni 2020 10:24

Natten till i går den 1 juni övergick den distansledda flygtrafikledningen av Linköping Saab flygplats från LFV till Saab Digital Air Traffic Solutions, SDATS, och kontrollcentralen i Sundsvall.

– När vi tar över flygledningen av Linköping Saab flygplats driver SDATS fyra digitala torn från centralen i Sundsvall, inklusive Linköping som är det svenska flygets huvudstad. För Saab innebär det att vi knyter ihop både våra flygande produkter och de som leder trafiken på samma flygplats, det är unikt. Linköping är en nyckelflygplats för vår satsning på flygtrafikledning på distans, säger Per Ahl, vd Saab Digital Air Traffic Solutions.

– Det är ett stort arbete som har lagts för att göra detta möjligt, ett stort tack till alla som deltagit i arbetet. Jag lyckönskar SDATS till detta övertagande, säger Anna Helena Wåhlin, direktör Operations.

I juni 2019 etablerades flygtrafikledning på distans vid Linköping Saab flygplats, då i LFVs regi. Nu övertas flygtrafikledningsdriften av Saab Digital Air Traffic Solutions, ett bolag som LFV och Saab bildade tillsammans 2016 för att utveckla, marknadsföra och driva flygtrafikledning på distans.

Flygtrafikledning på distans är en innovation som utvecklar hela branschen och som är ett resultat av ett nära samarbete mellan LFV och Saab. LFV utarbetar och utvecklar de operativa koncepten medan Saab står för de tekniska lösningarna.
År 2015 blev Örnsköldsvik Airport världens första flygplats att trafikledas på distans då kontrollcentralen i Sundsvall, RTC Sundsvall, invigdes den 21 april. Därefter följde driftsättning av Sundsvall Timrå Airport i december 2017 och 13 juni 2019 Linköping Saab flygplats.

Linköping Saab flygplats blev också den första distansledda flygplatsen med både civilt och militärt flyg. Det gör luftrummet mer komplext och ställer ännu större krav på systemets förmåga.

I december 2019 invigdes Scandinavian Mountains Airport i Sälen. Det blev Sveriges fjärde distansledda flygplats också den första flygplatsen i världen utan ett konventionellt flygledartorn. I stället valde flygplatsen flygtrafikledning på distans från början.

Swedavia har beställt flygtrafikledning på distans för fyra av sina flygplatser – Kiruna Airport, Umeå Airport, Åre Östersund Airport och Malmö Airport. LFV har färdigställt en central för detta, RTC Stockholm, och arbetet pågår nu med att ansluta flygplatserna.

>> Saab Digital Air Traffic Solutions.