Prestigefyllt uppdrag för LFVs tekniske direktör

Publicerad: 18 juni 2020 11:46

LFVs tekniske direktör Ulf Thibblin har blivit utsedd till ordförande för en helt ny europeisk grupp som ska arbeta för att de nya tekniska förändringarna snabbare ska få en positiv effekt inom den europeiska flygbranschen. För LFV innebär detta ett utökat nätverk och möjligheter att vara med och påverka den framtida tekniska utvecklingen inom europeiskt flyg.

- Att Ulf Thibblin blev vald till ordförande för denna nya internationella expertgrupp ser jag som mycket positivt och även som ett erkännande av LFV som en ledande aktör bland de europeiska ANSP:erna, säger Ann Persson Grivas, Generaldirektör LFV. Jag är övertygad om att Ulf kommer att leda gruppen med stor framgång.

På initiativ av Eurocontrol/Network Manager (NM) och med anledning av ett ökat fokus på den tekniska infrastrukturen har den nya gruppen NDTECH (Network Directors of Technologies) bildats.

Gruppen skall diskutera och koordinera tekniska aktiviteter inom mandatet för NM med målsättningen att de tekniska förändringarna snabbare ska få en positiv effekt för olika intressenter.

Gruppen består av representanter från ANSP:er, flygbolag, flygplatser, militär och olika intresseorganisationer och uppgår, inklusive observatörer från bland annat SESAR och EU-kommissionen, till cirka 80 personer.

NDTECH hade sitt första möte i maj och som ordförande för två år utsågs Ulf Thibblin från LFV. Till vice ordförande utsågs Joerg Pikolin, Head of ATM Development Flight Operations Group Airlines, Lufthansa Group och Lt Col Raymond Martin, Vice-Chair of the MAB (militära delen av ECTL). Som stöd bidrar NM med sekretariat. Terms of Reference är överenskomna och ett program är definierat på hög nivå och kommer att vidareutvecklas på en workshop i september tillsammans med den operativa gruppen inom ECTL.