Nytt bolag i LFVs affärsverkskoncern

Publicerad: 04 maj 2020 11:50

Den 30 april 2020 slutfördes förvärvet av Eltels affärsområde Aviation & Security. I juni 2019 tecknades en avsiktsförklaring mellan parterna och aktieöverlåtelsen är nu klar. Det nybildade bolaget blir ett helägt dotterbolag och en del av LFVs affärsverkskoncern.

– Med det nya bolaget på plats kommer drift och underhåll av våra system att utföras i vår egen regi. Bolaget kommer också fortsatt leverera tekniska tjänster till såväl nuvarande som nya kunder och bidra till att utveckla LFVs verksamhet. Jag välkomnar Robert Sporrong, tidigare affärsområdeschef Aviation & Security som VD för bolaget. I dag hälsar vi också alla nya kollegor välkomna till LFV, säger Ann Persson Grivas, generaldirektör LFV.

– När vi nu går över i LFVs regi kommer vi fortsatt ha ett nära samarbete med alla våra kunder. Vi fortsätter att leverera kvalitativa kommunikationstjänster, utveckla våra kunders operativa systemmiljö och tekniska utrustning för att säkerställa deras kritiska kommunikation, säger Robert Sporrong, VD. Jag och mina medarbetare ser fram emot att bli en del av LFV.

LFV har bedömt att den här verksamheten bör bedrivas i LFVs egen regi utifrån flera perspektiv. Omvärldsförändringar, det återupptagna totalförsvaret, lagd sourcingstrategi samt den nya säkerhetsskyddslagen har varit viktigt att beakta i beslutet att förvärva hela verksamheten från Eltel. LFV är bolagets största kund och i och med förvärvet är verksamheten fortsatt intakt vilket gynnar bolagets samtliga kunder. 

Fakta om bolaget

Bolaget levererar tekniska drift- och underhållstjänster till flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter och företag i Sverige. Bolaget sysselsätter cirka 200 medarbetare och omsatte 2019 cirka 300 miljoner kronor.

Bolaget är ett helägt dotterbolag i LFVs affärsverkskoncern.

Historiskt sträcker sig verksamheten tillbaka till 1950-talet inom luftfart. Sedan över 70 år tillbaka har man levererat och underhållit driften av många generationer kritiska kommunikationslösningar.

Läs pressmeddelandet på Cision