LFVs årsredovisning: liten trafikminskning 2019

Publicerad: 06 mars 2020 11:00Uppdaterad: 31 mars 11:17

Under år 2019 minskade flygtrafiken i Sverige för första gången sedan 2012 och antalet flygrörelser blev 774 000. Minskningen är ett trendbrott efter flera år med tillväxt.

Det kan finnas flera samverkande förklaringar till detta, bland annat en konjunkturavmattning, den svaga svenska kronan och miljö- och hållbarhetsfrågorna.
LFVs resultat efter finansiella poster blev -40 miljoner kronor, vilket är cirka 45 mkr lägre än föregående år. Så som avgiftssystemet är konstruerat blir ersättningen till LFV utförda flygtrafiktjänster begränsad.
Läs LFVs årsredovisning för 2019.