LFV varslar cirka 500 medarbetare

Publicerad: 16 april 2020 12:30

Den dramatiska minskningen i flygtrafiken påverkar LFV. Med den omfattande nedgången i flygtrafiken minskar behovet av våra tjänster, vilket i sin tur leder till att vi tappar stora intäkter samtidigt som vi har en överkapacitet. Mot den bakgrunden behöver LFV varsla om uppsägningar motsvarande cirka 500 tjänster av LFVs cirka 1100 medarbetare. Nu inleds ett omställningsarbete tillsammans med de fackliga organisationerna. Regelverket för korttidspermittering gäller inte statliga arbetsgivare.

Varslet avser Norrköping, Stockholm, Malmö och Göteborg vilket är orter där LFV har många medarbetare. LFV är leverantör av civil och militär flygtrafiktjänst och vi ska leverera på våra uppdrag. Det ska vi göra trots att vi nu varslar.

– Målsättningen i det kommande arbetet är att de som kanske behöver sluta hos oss ska kunna komma tillbaka så snart som möjligt. Vi gör allt vi kan för att begränsa de negativa effekterna för våra fantastiska medarbetare, säger generaldirektör Ann Persson Grivas.