LFV följer rådande rekommendationer

Publicerad: 10 mars 2020 14:53

LFV följer utvecklingen av coronaviruset Covid-19 och rättar sig efter Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer.

Vi arbetar förebyggande för att minska riskerna för smittspridning. LFV har en beredskap för hur vi ska hantera flygtrafikledning vid sjukfrånvaro för att kunna fortsätta leverera våra tjänster utifrån efterfrågan, precis som vanligt.