Bromma Air Maintenance ny leverantör av flygmätning

Publicerad: 07 juli 2020 15:53Uppdaterad: 07 juli 15:54

LFV och Bromma Air Maintenance, BAM, har i dag skrivit under ett avtal som innebär att BAM från och med den 10 juli 2020 tar över LFVs flygmätningtjänst.

– Vi lämnar över en tjänst av central betydelse för flygsäkerheten till ett företag med stor erfarenhet av flygning för flygmätning. LFVs flygmätare har arbetat tillsammans med Bromma Air Maintenance under många år och vi har stort förtroende för deras kompetens och flygsäkerhetstänkande. Vi önskar dem lycka till med den nya tjänsten flygmätning i deras produktportfölj, säger LFVs tekniske direktör Ulf Thibblin.

– BAM ser mycket positivt på att fortsätta driva flygmätverksamheten och vi kommer arbeta aktivt med att ta nya marknadsandelar. Vi kompletterar vår personalstyrka med kvalificerade medarbetare och en affärsområdeschef.  Därmed bygger vi upp ett team som tillsammans kan leverera flygmätningar med högsta kvalitet, säger Peter Gustafsson, CEO i Bromma Air Maintenance.

Regelbunden flygmätning är en viktig del i en flygplats säkerhetsarbete. Med flygmätning, som utförs med specialutrustade flygplan, inspekteras och kontrolleras flygplatsernas navigationshjälpmedel. Korrekt fungerande och kalibrerad utrustning är en förutsättning för hög säkerhet vid start och landning.

Det var under 2019 som LFV fattade beslut om att flygmätning, skulle fasas ut och inte längre finnas i LFVs produktportfölj. LFV har inför överlämnandet till BAM säkerställt att förutsättningar finns för fullföljande av åtaganden i befintliga kontrakt.

Bromma Air Maintenance har av Transportstyrelsen fått tillstånd att bedriva flygmätning i Sverige, av norska Luftfartstilsynet för Norge och senare i höst även för Danmark.