Borealis utser Ann Persson Grivas till ny vice styrelseordförande

Publicerad: 27 januari 2020 09:39

LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas har utsetts till vice styrelseordförande i Borealis. Ann har varit ledamot i styrelsen sedan 2017. Hon tar över efter Tanel Rautits, EANS, Estonian Air Navigation Service.

– Jag är glad och stolt över utnämningen. Jag kommer göra mitt bästa för att bidra till att alliansen uppnår de mål vi satt upp. Det är ett viktigt arbete för ett hållbart luftrum och genomförandet av Single European Sky, säger Ann Persson Grivas.

Borealis är en allians bestående av nio europeiska leverantörer av flygtrafikledningstjänst. Alliansen består av Danmark, Estland, Finland, Island, Irland, Lettland, Norge, Sverige och Storbritannien. Borealis syftar till att samarbeta för att skapa nytta för sina egna organisationer och för sina kunder. Tillsammans kan länderna uppdatera tjänster enligt nya lagar och standarder, istället för att det görs på nio olika sätt i nio olika organisationer.