SDATS får order på distansledd flygtrafikledning till Nederländerna

Publicerad: 11 december 2019 15:49

Saab Digital Air Traffic Solutions (SDATS) har tecknat ett ramavtal med Air Traffic Control the Netherlands (LVNL) på 20 år avseende distansledd flygtrafikledning.

SDATS har fått en initial beställning inom ramavtalet för att etablera systemet på flygplatserna i Groningen och Maastricht och en kontrollcentral på Schiphols flygplats. 
Ramavtalet innehåller optioner för ytterligare flygplatser och funktionaliteter.

SDATS är ett bolag som ägs gemensamt av LFV och Saab och vars syfte är att utveckla, marknadsföra, sälja och driva flygtrafikledning på distans, RTS.

Läs pressmeddelandet.
Läs mer om flygtrafikledning på distans.