Nytt kvartalsrekord men avmattning på väg

Publicerad: 15 maj 2019 13:47

Under första kvartalet 2019 var antalet luftrumsrörelser 179 000, den högsta nivån hittills för ett första kvartal jämfört med tidigare år. Flygtrafiken har vuxit kraftigt under de senaste åren, men vi ser nu en avmattning i tillväxten. Det skriver LFV i delårsrapporten för årets tre första månader 2019.

LFVs omsättning under perioden uppgår till 797 miljoner kronor (713) och periodens resultat efter finansiella poster är-18 miljoner kronor (-23). Det första kvartalet varje år är normalt sett årets svagaste.

Flygets utveckling påverkas av konjunkturen och det är osäkert vilken effekt miljödebatten på sikt kommer att få på flygresandet i Sverige och globalt. Trenden i Sverige är att inrikes- och utrikesflyget minskar medan den överflygande trafiken ökar, även om ökningstakten avtar.

LFVs delårsrapport första kvartalet 2019.