Metod mot rullbaneintrång visades upp

Publicerad: 22 maj 2019 11:15

Hur undvika runway incursions eller rullbaneintrång? Det är en ständig fråga för flygplatser och flygtrafiktjänsten. I förra veckan demonstrerades en lösning anpassad för Stockholm Arlanda Airport. Intresset var stort.

I det så kallade DRIWS-projektet (Digital Runway Incursion Warning System) togs det 2017 fram en lösning framför allt för mindre flygplatser som bygger på GPS och geofencing. I fordonen finns en surfplatta och GPS som känner av var fordonet befinner sig. Genom att samtliga fordon på flygplatsen automatiskt rapporterar sin position och identitet kan flygledningen via en bildskärm koordinera markrörelser för flygplan och fordon med stor precision, för att undvika risken för incidenter. Om fordonet är på väg att köra ut på rullbanan utan att vara klarerat ljuder ett varningslarm både i fordonet och i tornet.

Stockholm Arlanda Airport blev intresserat av systemet men som stor flygplats fanns det en annan behovsbild, såsom flera användargrupper och varningsfunktioner även på taxibanorna. Det var denna lösning som visades upp på flygplatsen förra veckan.

– Det var många besökare och demonstrationen gick utmärkt, både under torsdagen och på fredagen. Det är speciellt roligt att demonstrera nya lösningar i verklig miljö – det känns mer på riktigt än när men presenterar en teoretisk studie, berättar Gunnar Olsson på LFVs enhet för Forskning och Innovation. – Demonstrationsdagen summerades med en väldigt bra diskussion kring vad de nya funktionerna innebär för personalen i tornet och på fältet samt vilka ytterligare funktioner som skulle kunna läggas till i systemet i en vidareutvecklingsfas för att ytterligare höja säkerhet, effektivitet och användarvänlighet.