LFV skapar smartare flöden till flygplatserna

Publicerad: 15 april 2019 15:11

Genom att omväxlande gasa och bromsa sig fram till vägkorsningen för att slutligen tvärbromsa vid rödljuset blir körningen ryckig, obekväm och onödigt miljöbelastande. Kan man i stället i god tid planera färden fram till korsningen blir resultatet det motsatta samtidigt som köbildningen minskar.

Ungefär så kan man med en markbunden jämförelse beskriva projektet Arrival Management. I förra veckan genomfördes en validering med en tillhörande Visitors Open Day i Malmö. Arrival Management är ett SESAR-projekt som drivs i COOPANS regi.
SESAR är ett EU-drivet program för att effektivisera den europeiska flygtrafiktjänsten medan COOPANS är en allians bestående av flygtrafiktjänstleverantörer i sex länder: Sverige, Danmark, Irland, Österrike, Kroatien och Portugal.
Anna Jarnbring är flygledare i LFV och deltar i projektet som operativ expert:
– Med Arrival Management skapar vi ett smart kösystem in till en flygplats. Målet är att börja jobba med flödet upp till 200 nautiska mil (370 kilometer) ut från flygplatsen. I stället för att få en köbildning närmare flygplatsen får vi ett bättre flöde utan eller med mindre förseningar. Det innebär också lägre bränsleförbrukning och därmed minskade utsläpp.
I den validering som genomförs ingår fyra flygplatser: Arlanda, Bromma, Helsingfors och Tallinn. Arrival Management är en lösning för flygplatser av den storleken och uppåt.
Pedro Vicente Azua, LFV, är valideringsledare.
– För flygplatserna innebär ett bättre kösystem en stor fördel då de får en högre precision i de beräknade ankomsttiderna och därmed bättre kan disponera gaterna.
Projektgruppens bedömning är att det kommer att införas successivt på flygplatserna med målet att vara fullt implementerat år 2024.