LFV-rapport om luftrummet lämnad till regeringen

Publicerad: 15 maj 2019 09:01

LFV fick i maj 2018 regeringsuppdraget att göra en fördjupad studie avseende utformning av svenska luftrummet. Rapporten är nu klar och har överlämnats till regeringen.

LFVs rapport "Fördjupad studie avseende utformning av det svenska luftrummet."