LFV och Naviair lyfter samarbetet till en ny nivå

Publicerad: 22 februari 2019 16:50

LFV och danska Naviair har beslutat att stärka och utveckla samarbetet genom att förnya och utveckla strukturer och former för gemensamma satsningar och aktiviteter.

Syftet är ett hållbart och framtidssäkrat samarbete för att framåt optimera möjligheterna att tillsammans skapa nya och bra resultat som är till nytta för våra kunder. En del i detta arbete är att avveckla LFVs och Naviairs gemensamma bolag för flygtrafikledning NUAC HB för att fortsätta samarbetet i nya former och ett nytt samarbetsavtal kommer att tecknas mellan LFV och Naviair.

Långsiktigt samarbete
Samarbetet mellan LFV och Naviair går tillbaka i tiden under många decennier och har lett till flera framgångar. Bland annat flygledarskolan Entry Point North, samarbetet med harmonisering och standardisering av flygtrafikledningssystem i COOPANS, samarbetet kring drift och optimering av det gemensamma dansk-svenska luftrummet och det samägda driftsbolaget NUAC HB. Det är resultatet av starka insatser från alla medarbetare som har bidragit i arbetet.

När det gäller NUAC HB och formerna för samarbetet i det gemensamägda bolaget har de senaste åren visat att den samarbetsformen inte längre är optimal och att det blivit allt svårare att fortsatt skapa nya resultat. Därför har LFV och Naviar sedan i höstas diskuterat och analyserat hur man på bästa sätt kan säkerställa ett framtida samarbete och hur det ramverket skulle kunna se ut.

Slutsatserna vi har dragit är att ett gemensamt integrerat operativt företag inte är den mest optimala formen framåt. Därför har vi beslutat att avveckla NUAC HB och istället fortsätta samarbetet som ett partnerskap som leds av LFVs och Naviairs ledningsgrupper – vi kallar det NUAC 2.0. För att kunna genomföra förändringen krävs ett formellt beslut och godkännande av den svenska regeringen och ett samråd med Försvarsmakten. LFV har anmält frågan och den förväntas behandlas under våren. I Danmark har man redan fått klartecken.

Avveckling av NUAC HB och framtida partnerskap
Konsekvensen av avvecklingen av NUAC HB blir att driften av de tre kontrollcentralerna i Stockholm, Malmö och Köpenhamn kommer att återgå till respektive moderbolag. Samtidigt går alla till NUAC utlånade medarbetare tillbaka till respektive moderbolag. Det operativa arbetet med flygtrafiken fortsäter som vanligt och återtagandet av driften får inte några konsekvenser för flygtrafiken, flygsäkerheten eller för våra kunder.

– Bildandet av NUAC HB var ett helt riktigt initiativ 2009. Då fanns ett starkt fokus i EU på funktionella luftrumsblock och organisatoriska initiativ som kunde stödja utvecklingen av FAB (Functional Airspace Block). Som enda bolag inom ett FAB var NUAC HB därför unikt när det etablerades. Under de första åren bidrog NUAC till att skapa mervärden för flygbolagen, till exempel Free Route Airspace, samtidigt som det också gav oss ett viktigt politiskt erkännande. Vi har också realiserat viktiga besparingaroch minskat kostnader för bland annat upphandlingar och försäkringar. Förutsättningarna har dock förändrats och sedan 2014 kan vi konstatera att fokus på FABs har minskat och att EU förstärkt sitt fokus på tekniska samarbeten. Därför är vi överens om att NUAC HBs betydelse för det svenska-danska FAB-et har minskat betydligt de senaste åren, säger Ann Persson Grivas, generaldirektör för LFV och Carsten Fich, VD för Naviair.

Det kommande samarbetet styras och koordineras av LFVs och Naviairs ledningsgrupper. Samarbetet omfattar och vidareutvecklar gemensamma aktiviteter som driften i det dansk-svenska luftrummet, samarbeten och luftrumsoptimering och en rad andra nya initiativ som bland annat omfattar inköp, försäkringar och kommunikation.
LFV och Naviair har tillsammans en ambition om att ligga i framkant och fortsätta förändringsarbetet och utveckla branschen.

För mer information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-192050.