LFV och Eltel tecknar avsiktsförklaring

Publicerad: 27 juni 2019 09:01

LFV och Eltel har tecknat en avsiktsförklaring om att LFV förvärvar Eltels svenska affärsområde Aviation and Security. I avsiktsförklaringen åtar sig båda parterna att verka för att slutligt avtal tecknas under första kvartalet 2020.

LFV har utifrån sin sourcingstrategi, det återupptagna totalförsvaret, en förändrad omvärldsbild samt den nya säkerhetsskyddslagens förutsättningar bedömt att den tänkta förvärvade verksamheten, som i dag drivs av Eltel, bör bedrivas i LFVs egen regi. Bedömningen är också att hela affärsområdet bör förvärvas av LFV då LFV är Eltels största kund inom Aviation & Security.
– Vi ser mycket positivt på att vi nu har tecknat en avsiktsförklaring eftersom drift och support av våra operativa system är en viktig del av LFVs kärnverksamhet för att leverera en effektiv och säker flygtrafiktjänst. Transaktionen är villkorad av godkännanden från respektive parts styrelse, Konkurrensverket samt av Regeringen, säger LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas.

Eltels affärsområde Aviation & Security är verksamt på den svenska marknaden och levererar tekniska drift- och underhållstjänster till flygtrafikcentraler, flygplatser, andra statliga myndigheter och företag i Sverige. I och med att en avsiktsförklaring har tecknats kommer LFV att genomföra en sedvanlig undersökning, due diligence, av verksamheten.

För mer information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

Fakta om LFV
LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. LFVs flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är LFV med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1 100 anställda och en omsättning på 3,2 miljarder kronor 2018.

Fakta om Eltels affärsområde Aviation & Security
Affärsområdet Aviation & Security levererar tekniska drift- och underhållstjänster till flygtrafikcentraler, flygplatser, andra statliga myndigheter och företag i Sverige. Affärsområdet sysselsätter cirka 200 medarbetare och omsatte 2018 cirka 300 miljoner kronor.

Fakta om den nya säkerhetsskyddslagen
En ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft den 1 april 2019. I den nya lagen ställs tydligare och mer omfattande krav på organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.