Kontrollcentralen för distansledd flygledning växer fram

Publicerad: 08 november 2019 10:05

LFVs nya kontrollcentral för flygtrafikledning på distans, RTC Stockholm, är färdigbyggd. Nu pågår teknikinstallationer och andra förberedelser i världens största kontrollcentral för digital flygledning.

Härifrån ska flygtrafiken på fyra svenska flygplatser styras – Kiruna, Östersund, Malmö och Umeå.
Flexibiliteten ökar med flygledare med olika behörigheter och flygtrafikledningen samlad på ett geografiskt ställe. Förutom flexibiliteten ligger nyckeln till effektivisering i att samla utbildningsresurser. En förutsättning för utbildning är simulatorn som redan är på plats.

Flygtrafikledning på distans – så fungerar det
En mast med kameror och sensorer placeras ut på flygplatsen som distansleds. Allt som registreras länkas i realtid till flygledningscentralen och projiceras på en skärm. Flygledningen sker via flygledningscentralen, RTC eller Remote Tower Center, där flygledare kontrollerar och styr trafiken.
2015 blev LFV först i världen med flygledning på distans då Örnsköldsvik Airport driftsattes från RTC Sundsvall. I slutet av 2017 följde Sundsvall Timrå Airport efter. Under 2018 etablerades de första distansledda flygplatserna utanför Sverige i och med att Cranfield Airport i Storbritannien och Saarbrücken Airport i Tyskland tog den nya tekniken i bruk. Sommaren 2019 etablerades flygtrafikledning på distans vid Linköping/Saab Airport. Under senhösten tog Norge sin första distansledda flygplats i bruk, Röst.
2016 etablerades bolaget SDATS, Saab Digital Air Traffic Solutions, samägt av LFV och Saab. Bolaget ska utveckla, marknadsföra och driva digital flygtrafikledning.