Demo av geografiskt frikopplad flygledning

Publicerad: 14 oktober 2019 15:33

Torsdagen den 10 oktober genomförde LFV och danska flygtrafiktjänsten Naviair som representanter för COOPANS tillsammans med franska teknikleverantören Thales en teknisk demonstration av delegerad flygtrafikledning från Malmö till Kastrup, allt inom ramen för ett SESAR-projekt.

Demonstrationen genomfördes inom konceptet Virtual Centre: en geografisk frikoppling av såväl arbetsposition som dataförsörjning för en kontrollcentral.

Delegering av luftrum syftar till att effektivisera och öka flexibiliteten vid leverans av flygtrafikledning en route. Tillämpningen av Virtual Centre är möjlig på fler användningsområden än just här, exempelvis på distribuerad träning och testning av nya TopSky-versioner, ett system för flygtrafikledning.

– Under onsdagens övning i Malmö genomfördes valideringen enligt ett koncept som är nära en implementering. Två flygledarpositioner i Malmö och två flygledarpositioner i Köpenhamn försörjdes datamässigt från en gemensam TopSky datacentral i Paris, berättar Annelie Frejås, projektledare på LFV.

I en paneldiskussion med inbjudna deltagare från Thales, LFV Forskning och Innovation, juridisk expertis, Trafikverket, en expert på cybersäkerhet och Naviair diskuterades utmaningar kring cybersäkerhet, hur vi förhåller oss till lagar och regler och allas delaktighet i förändringsarbetet kopplat till kulturella aspekter som påverkar totalprestationen.

– Konceptet demonstrerar möjligheten att ha ett system på en geografisk plats och flygledarna på en annan samt att flygtrafikleda över landsgränser. Detta skapar möjligheter att sänka kostnaderna genom att centralisera och dela på teknisk infrastruktur samt att flygtrafikleda över landsgränser. Det här är en av grundpelarna i ATM master plan och införande i Europa diskuteras för närvarande. COOPANS överväger hur koncepten kan tillämpas, säger Ulf Thibblin, teknisk direktör LFV.

– Övningen gick bra, luftrummet delegerades fram och tillbaka mellan Sverige och Danmark och trafiken flöt fint utan någon störning i leveransen, konstaterar Billy Josefsson, LFV FoI och Erik Langevi - COOPANS projektledare.

I och med den tekniska demonstrationen den 10 oktober i Malmö går nu detta delprojekt inom SESAR Wave 1 i mål och arbetet med att förfina konceptet fortsätter 2020 inom SESAR Wave 2.

https://www.sesarju.eu/

http://coopans.com/

https://www.thalesgroup.com/en/topsky-atc