Flygets vägar behöver moderniseras för att möta nya krav och användare

Publicerad: 02 juli 2019 07:40

Svenskt luftrum behöver moderniseras. Nuvarande luftrumskonstruktion har funnits sedan 1998 och förutsättningarna har förändrats på en rad punkter sedan dess. Nya luftrumsanvändare har tillkommit och EU har uttalade krav på luftrummet när det gäller kapacitet, miljö och kostnadseffektivitet.

– Det är i luften som på marken – ju bredare och rakare vägen är desto högre transportkapacitet får vi. Raka flygvägar innebär också högre effektivitet vilket minskar flygets klimatpåverkan, säger LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas.
I dag klockan nio samtalar hon i Almedalen tillsammans med infrastrukturminister Tomas Eneroth, Swedavias VD Jonas Abrahamsson, flygbolaget BRA:s hållbarhetschef Anna Soltorp och Peter Engberg, Head of Traffic Management Saab, kring "Morgondagens flyg – så gör vi det hållbart och tillgängligt."
Läs hela pressmeddelandet.