Civilministern besökte LFVs forskningsarena i Örnsköldsvik

Publicerad: 15 augusti 2019 08:38

På onsdagen genomfördes ett möte med Civilminister Ardalan Shekarabi samt den politiska ledningen för Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik. LFV och Örnsköldsviks Flygplats informerade om den forskningsarena, ”Testsite OER”, som LFV FoI är i full gång med att etablera i Örnsköldsvik.

Syftet med arenan är primärt att stödja forskning inom flygtrafikledning och flygplatsdrift med en verklig test-, utvecklings- och demonstrationsmiljö men också, genom breda samarbetsprojekt, bidra till förutsättningarna för utvecklingen av industri och samhällsfunktioner i såväl den här regionen som i Sverige nationellt. Hela tiden med flyget som utgångspunkt!
Fokuset på automatisering, digitalisering och robusthet möjliggör såväl en bibehållen som en ökad transportinfrastruktur i norra Sverige. Den utveckling av elflyg som planeras på arenan kommer också att bidra till att framtidens lösningar kan vara klimatneutrala.
Att ha möjligheten att bedriva forskning, test och demonstrationer i verkliga miljöer ger ett mycket större värde då rätt utmaningar adresseras med verkliga förutsättningar.

Varför har LFV då valt Örnsköldsvik?

  • En region med stort fokus på innovation och framtidsfrågor samt en politisk ledning som skapar goda förutsättningar för ett brett engagemang från kommun, näringsliv och industri.
  • En flygplatsledning som lägger stor vikt vid utveckling. Bra infrastruktur och övernattningsmöjligheter i anslutning till flygplatsen.
  • Ett utrustat flygtrafikledningstorn som inte används – utmärkt center för styrning och övervakning av forskning.
  • Finns redan infrastruktur för fjärrstyrning (befintlig koppling till Sundsvall)
  • Det är relativt lätt för aktörer att ta sig till och från Örnsköldsvik
  • En fullt utrustad flygplats med reguljär trafik men ändå i begränsad omfattning – vilket gör att det finns goda möjligheter att stänga luftrum vid behov för att genomföra tester.

Kärnan i "Testsite OER" är det gamla tornet som inte längre används eftersom flyget leds på distans från Sundsvall och LFV FoI hyr numera tornet med vidhängande kontorslokaler.

Ministern informerades om syftet med testarenan, på kort och lång sikt, och fick ta del av information om de pågående projekt som redan arbetar på arenan. De första projekten kommer att demonstrera sina resultat 12-13 september och mer detaljerad information om detta kommer inom kort.

Civilministern var mycket imponerad och positiv till LFVs arbete och delade LFVs uppfattning om möjligheterna till innovation för samhällsnytta som "Testsite OER" kan skapa förutsättningar för.