Starta din karriär med LFVs tekniska traineeprogram

På LFV gör vi just nu en förändringsresa med ny teknik, nya förutsättningar och ett ökat ansvar. Vi söker dig som vill forma framtidens flygtrafiktjänst och bidra till smarta lösningar för morgondagens flyg tillsammans med oss. Vårt skräddarsydda traineeprogram inom teknik ger dig en unik vidareutbildning och erfarenhet för en fortsatt utvecklingskurva med goda förutsättningar att växa i din karriär hos oss.

Det här erbjuder LFVs traineeprogram dig

Traineeprogrammet inom teknik ger dig vidareutbildning och erfarenhet, många nya kompetenta och engagerade kollegor, och ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag! Vi söker dig med stort teknikintresse som vill ta fram systemlösningar som bidrar till en säker och effektiv flyginfrastruktur i Sverige. Har du en utbildning inom teknik eller IT från yrkeshögskola, högskola eller universitet så är vårt traineeprogram rätt för dig.

Din utveckling. Genom en strukturerad utbildningsplan med tydliga mål och regelbunden uppföljning säkerställer vi tillsammans att du utvecklas, utmanas och trivs hos oss. Under traineeprogrammet breddar du din kompetens genom att varva utbildning i våra verktyg och miljöer med praktisk erfarenhet på våra olika enheter inom avdelningen för System och Utveckling. Du får en brant utvecklingskurva, möjlighet till nätverkande och en helhetsbild över LFVs teknikorganisation och framtida utvecklingsmöjligheter.

Jobba i team. Tillsammans med våra andra traineer kommer ni att bygga en stark samhörighet genom att följa och samarbeta med varandra för att utbyta erfarenheter och lärdomar under programmet. Du har en personlig mentor som kommer att stötta dig under hela din traineetid. Samtidigt som du bygger ett brett kontaktnätverk inom organisationen med alla våra kompetenta och engagerade kollegor.

En trygg anställning. Du blir tillsvidareanställd med sex månaders provanställning och en marknadsmässig lön. Från dag ett får du din enhetstillhörighet och din chef kommer att följa dig under traineeperioden och stötta dig i din fortsatta utveckling efter avslutat program. Vi erbjuder dig en hållbar och trygg anställning med marknadsmässiga anställningsvillkor och förmåner som till exempel flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag, privatvårdsförsäkring, föräldrapenningtillägg, företagshälsovård, utökad semester och förmånliga pensionsvillkor.

Om traineeprogrammet

Under 12 månader möter du en spännande och utvecklande vardag tillsammans med oss. Traineeprogrammet startar med en gemensam introduktion till LFV och vår verksamhet. Programmet är därefter indelat i två block. Under det första blocket kommer du att bygga upp kompetens inom system och teknik för flygtrafiktjänst och flygsäkerhet. Parallellt med intern och extern utbildning kommer du att praktisera på våra enheter inom avdelningen för system och utveckling. Du får snabbt förståelse för vår teknikorganisation, bygger ett nätverk inom LFV och får bidra i arbetet genom samarbete med specialister inom området.

I det andra blocket påbörjar du on-the-job training på din enhet där praktiskt arbete varvas med utbildning för fördjupning inom specifika teknikområden. Detta kommer att ge dig specialistkompetens inom din traineetjänst och värdefull erfarenhet för din fortsatta karriär.

Efter traineeprogrammet kan du arbeta som systemingenjör med system för flygtrafiktjänster, som systemtekniker IT-säkerhet eller inom projektledning. Din roll och arbetsuppgifter kommer att formas och utvecklas efter dina intressen och kunskaper i kombination med verksamhetens behov.

Traineetjänster

Vi erbjuder ett traineeprogram med bredd inom flera spännande teknikområden på vår avdelning för System och Utveckling för att du ska få bästa möjliga starten på din karriär! När du ansöker till traineeprogrammet anger du vilken eller vilka av våra traineetjänster som intresserar dig. Under rekryteringsprocessen gör vi en matchning utifrån dina intressen, din utbildningsbakgrund och placeringsort. Under traineeprogrammet har du din traineetjänst och din enhetstillhörighet som utgångspunkt från start.

Systemingenjör flygtrafiktjänst RTS

Flygledare i Arlandatornet

Våra flygledare på LFV säkerställer att all flygtrafik, både civil och militär, leds på ett säkert, effektivt och miljöanpassat sätt i det svenska luftrummet. Vi var först i världen med flygledning på distans och har tillsammans med industrin utvecklat Remote Tower System (RTS). RTS är under utrullning till flera flygplatser i Sverige och enheten Teknik Operations ansvarar för de tekniska system som krävs. Ansvaret täcker förvaltning av driftsatta system såväl som vidareutveckling av systemet för att möta framtidens behov. Traineeprogrammet ger dig unik möjlighet att utvecklas som systemingenjör och bidra till utvecklingen av system för framtidens flygtrafiktjänst.

Systemingenjör flygtrafiktjänst En Route

Flygledare i Arlandatornet

Våra flygledare på LFV säkerställer att all flygtrafik, både civil och militär, leds på ett säkert, effektivt och miljöanpassat sätt i det svenska luftrummet. Som systemingenjör inom Teknik En Route tillhör du enheten som ansvarar för utveckling och förvaltning av de operativa system som dagligen används av LFVs flygledare i våra kontrollcentraler. Enheten står inför en spännande förändringsresa under kommande år med införande av ett nytt flygtrafikledningssystem. Traineeprogrammet kommer att ge dig unik kompetens och erfarenhet för att utvecklas som systemingenjör och bidra till utvecklingen av framtidens flygtrafiktjänst.

Systemingenjör Radio

LFV utvecklar och förvaltar radiosystem som används för kommunikation mellan aktörer i luftrummet, det vill säga flygtrafiken, flygbolagen och flygledarna. Vi har ett team med 16 specialister inom teknik för radiokommunikation och teletransmission som arbetar med förvaltning och olika projektuppdrag inom exempelvis totalförsvar och drönartrafik. Som systemingenjör inom CNS Radio ansvarar du för drift, underhåll och vidareutveckling av våra radioanläggningar. Traineeprogrammet ger dig en unik möjlighet att utvecklas inom radioteknik och bidra till att flygtrafik kan ledas på ett säkert sätt i Sverige, i alla beredskapslägen.

Systemingenjör Nät

Enheten CNS Nät ansvarar för design, förvaltning och utveckling av vårt nationella IP-baserade transmissionsnät, LFV ATN samt att vi stödjer verksamhet och projekt i nätrelaterade frågor. Teamet består av åtta nätverksingenjörer som arbetar brett inom området med system-och förvaltningsfrågor. Som systemingenjör kommer du ansvara för drift, underhåll och vidareutveckling av vårt nät och nättjänster genom till exempel förstudier, ha en aktiv roll i tekniska projekt och ansvara för design i testmiljöer. Traineeprogrammet ger dig en spännande möjlighet att utvecklas inom nätverksteknik och bidra till att flygtrafik kan ledas på ett säkert sätt i Sverige, i alla beredskapslägen.

Systemtekniker IT-säkerhet

Vår enhet för IT-säkerhet ansvarar för utveckling och förvaltning av system inom IT-säkerhetsområdet, övervakar IT-miljöer efter händelser som kan påverka infrastrukturen och hjälper övriga enheter med IT-säkerhet. Vi befinner oss i en expansiv fas med målsättningen att bli 13 specialister för att bygga och utveckla en robust infrastruktur och öka LFVs kapacitet inom IT-säkerhet. Traineeprogrammet ger dig möjligheten att utvecklas inom IT-säkerhet och som systemtekniker kommer du exempelvis att arbeta med utveckling av säkerhetsloggning, behörighetsstyrning och sårbarhetsscanning. Här får du bidra till att upprätthålla, stärka och utveckla LFVs IT-säkerhet.

Systemingenjör Gemensam Infrastruktur

Enheten Gemensam Infrastruktur ansvarar för att upprätthålla driften inom systemförvaltningsområden, som exempelvis olika tjänster inom IT- Arbetsplats, verksamhetsstöd och kommunikation samt utvecklar och förvaltar generell teknisk infrastruktur. Idag består gruppen av 12 systemingenjörer som arbetar med förvaltning och ett IT tekniskt funktionsansvar i LFVs administrativa verksamhetssystem. Vi är just nu i en spännande förändringsresa inom enheten med ny teknik och nya förutsättningar. Traineeprogrammet ger dig en unik chans att utvecklas som systemingenjör och vara delaktig till att vi som leverantör tillhandahåller standardiserade IT-tjänster och lösningar för alla och tillsammans bidrar till Destination ETT LFV.

Projektledare

På Projektkontoret finns våra specialister inom projektledning. Kontoret tillhandahåller projektledartjänster till LFVs projekt och program samt ansvarar för att utveckla och effektivisera vår projektprocess. Traineeprogrammet ger dig chansen att utvecklas som projektledare och leda tekniska projekt i nära samarbete med kollegor från hela organisationen och externa partners och leverantörer. Du kan t ex komma att arbeta med projekt kopplat till Remote Tower, System för Flygtrafikledning, Beredskap och Säkerhet, BI och Digitalisering samt IT och IT-säkerhet. Vi jobbar utifrån både internationella krav och LFV’s uppdrag.

Sök till LFVs tekniska traineeprogram

Placeringsorter: Vi erbjuder placering i Norrköping, Stockholm och Malmö.
Startdatum: preliminärt hösten 2024. 
Ansökning: Håll utkik på LFVs sociala medier. Linkedin, Instagram och Facebook .
Tid: 12 månader.
Riktar sig till: dig som har en utbildning inom teknik eller IT från yrkeshögskola, högskola eller universitet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid.
Lön: marknadsmässig lön.
Kontakt: rekrytering@lfv.se.

Om LFV

Hos oss får du alla möjligheter att utvecklas och växa som person samtidigt som du är del av ett starkt, stöttande team. Vi erbjuder jobb i en spännande bransch som ständigt utvecklas med hjälp av teknik, forskning och internationella samarbeten. LFVs huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. För oss på LFV är miljöfrågan viktig och ambitionen är att vara Europas mest miljöeffektiva flygtrafiktjänst. Vi ska genomföra gröna operationer, med minsta möjliga miljöpåverkan.

Du får många kollegor runt om i landet. Här arbetar bland andra flygledare, systemingenjörer, projektledare, GIS-ingenjörer, IT-ingenjörer och specialister inom exempelvis juridik eller ekonomi. Varje dag bidrar vi tillsammans till att hitta smarta lösningar för morgondagens flyg. Våra värderingar kan sammanfattas med tre ord; lösningsorienterade, engagerade och nytänkande. De utgör grunden för hur vi agerar mot varandra och våra intressenter. Det gäller förstås också när vi välkomnar nya medarbetare. Stämmer våra värderingar överens med dina? Då kommer du att trivas hos oss!

Läs om LFVs behandling av personuppgifter.

Kontakta oss

Har du frågor om traineeprogrammet? Kontakta oss på rekrytering@lfv.se.