Joel, flygledare

Joel Berlin jobbar på LFV som flygledare och chef för flygtrafikledningen på Vidsel, han pratar om sin erfarenhet och vad kravs personliga egenskaper på flygledare:

- För att vara flygledare, finns det en hel del förmågor som krävs men en vill jag lyfta fram. Det är förmågan att ha ett logiskt tänkande.  Att man inser vad konsekvensen blir av ens egna eller någon annans handlande. Vad innebär det att jag väljer att ta det här flyget före det andra o.s.v. Även förmågan att ständigt vara öppen och nyfiken för att lära sig nya saker är något som jag värderar högt.  Den förmågan gäller inte bara flygledarrollen utan även vardagen utanför jobbet, säger Joel.

Fördelar med att arbeta som flygledare på LFV:

- LFV:s samlade kunskap inom flygledning är svår att slå på fingrarna och det beror nog mycket på att flygledarna finns i hela verksamheten inom LFV, inte bara i den dagliga produktionen. Det ger en mer robust verksamhet som klarar av det mesta. Det finns alltså många andra saker som man kan göra än att ”bara” flygleda flygplan. Det är utvecklande både för en själv och för LFV i helhet.

Berätta om din roll på LFV:

- Jag arbetar som CO ATS Vidsel och som operativ flygledare vid samma ställe. Jag brukar säga att det är ett udda ställe med udda trafik. Det måste väl göra mig till lite ”udda” då också.

Din största utmaning:

- Eftersom vi har så pass udda verksamheter från olika länder så får jag träffa många med andra nationaliteter och med väldigt intressanta förslag på vad de önskar göra. Att få deras önskemål att gå ihop med svensk/internationell flygledning kan ibland kräva lite mer tankekraft än vanligt. Det är en utmaning som jag samtidigt tycker är väldigt rolig att ha att göra med.

Hus arbetsdagen ser ut på jobbet:

-Enkelt, det finns ingen vanlig dag. En dag är aldrig den andra lik.  Men om jag ska försöka måla i breda penseldrag handlar det mycket om att vara beredd på vad som helst. 

Kort om Joel:

  • Titel: Flygledare och CO ATS Vidsel
  • Utbildning: Flygledarutbildning samt ett år Oceanografi vid GU
  • Fritidintressen: Resa, tekniska prylar och lagom sportande