Leverantör

Här hittar du LFVs allmänna fakturerings- och betalningsvillkor och pågående och avslutade upphandlingar. Se också de lagar som LFV upphandlar utifrån.

Lagstiftning om upphandling

Luftfartsverket (LFV) verkar inom försörjningssektorn och genomför upphandlingar enligt:

  • lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).
  • lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
  • lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).
  • lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).

Vi strävar efter att upphandla rätt vara, tjänst eller entreprenad till rätt pris och villkor i rätt tid. Det innebär bland annat att:

  • vi söker utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns på marknaden.
  • vi följer upphandlingslagstiftningens fem grundprinciper om likabehandling, icke-diskriminering, proportionalitet, transparens och ömsesidigt erkännande.

Övriga frågor

Kontakta oss på LFV.